Glidelement

GLIDELEMENT i PLAST till industriapplikationer

Med en låg friktion, låg vikt, hög slitstyrka och slaghållfasthet, kemisk beständighet, mm passar PE plast bra som glidelement.

Våra polyetenplattor används idag som lager, kedjeglidlister, glid- och
slitlister, styrningar, inklädnader av transportrännor, o.s.v.

Kontakta oss gärna, vi säljer polyetenplattor från 4mm till 200mm tjocklek. Storlek, färg och yta anpassas efter behov.

Plastplattorna har en rad olika användningsområden så som inom mekanisk industri, sågverk och träindustri, pappers- och massaindustri, kemisk
industri, vatten- och avloppsreningsverk.

Galleri - Glidelement

Produkter - Glidelement