Applikationer/Kabel & Rör

Grävskydd reducerar risken för pågrävning av markförlagda ledningar. Gasledningar, vattenledningar och elledningar kan alla skyddas av PE skivor som både varnar och mekaniskt skyddar mot pågrävning.

Vi har tagit fram 3 specifika produkter för ledningsskydd, men hör av er om ni har specifika behov för ert entreprenadprojekt.

Ring eller maila oss på 031-390 11 00 eller info@plastplattor.se