Gas ledningsskydd

Grävskydd

Grävskyddsplattor anses ge fem gånger bättre skydd än djupförläggning. Plattorna skall vara minst 1,25 m breda för rör upp till DN 300, och för större rör skall bredden vara 1,0 m bredare är rörets ytterdiameter. Plattor av betong skall vara mer än 100 mm tjocka, PE mer är 15mm och stål mer än 20 mm. Plattor läggs 300 mm ovanför gasledningar (referens rapport i fallstudier, Statens Provningsanstalt)

Galleri - Gas ledningsskydd

Produkter - Gas ledningsskydd