Återvinn plast Header miljö 2

ÅTERVINN PLAST FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

 

Återvinn plast

Att återvinna material har blivit allt viktigare i vårt samhälle. Även om en del av den använda plasten går till materialåtervinning för att bli nya produkter, förbränns största delen och blir till energi för el och fjärrvärme.

Plast är ett resurseffektivt material som spelar en viktig roll i vårt samhälle. Det används i förpackningar för att minska matsvinn, tillverkas till lättare bilar och transportmedel som bidrar till minskade utsläpp, och används i byggnader för bättre energieffektivitet.

Mångsidigheten hos plast är anmärkningsvärd. Det finns plaster som är flexibla och formbara, medan andra står emot kraftiga slag. Rätt plast kan motstå svåra väderförhållanden, starka kemikalier, höga temperaturer i motorer, eller smälta vid låga temperaturer. Detta mångfacetterade material kan enkelt formas till komplexa strukturer för en rad olika användningsområden.

Plast tillverkas från en mängd olika källor:

  1. Fossila råvaror som råolja och naturgas.
  2. Förnybara råvaror såsom återvunnen plast.
  3. Biobaserade råvaror inklusive sockerrör, majs, potatis, skog och alger.

Industrin är i en dynamisk förändringsfas. Enligt IKEM kommer vi på sikt att se en ökning av plaster tillverkade från återvunnen och biobaserad plast, vilket markerar en ny era för plastbranschen.

Vårt miljöarbete

Markskydd i Väst AB är engagerade i att främja materialåtervinning och utveckla hållbara, cirkulära processer för plastanvändning. Vår vision är att omvandla så kallad “fulplast”, som ofta används i förbränning, till värdefull, återvunnen plast för våra produkter. Genom ett nära samarbete med RISE strävar vi efter att ständigt förbättra våra produktionsmetoder och optimera användningen av återvunnen plast, för att minska vår påverkan på miljön och stödja ett mer hållbart samhälle.

Vi är stolta över att hålla en strikt standard för våra leverantörer. Detta innebär att vi endast använder 100% återvunnen plast av hög kvalitet, som dessutom kan återvinnas igen. Sedan 2020 är alla våra produkter baserade på LDPE (låg densitet polyeten) inte bara tillverkade av 100% återvunnet material, utan också är fullt återvinningsbara. Med våra produkter tar vi ett steg mot att nå vårt mål – en framtid där all plast är både 100% återvunnen och 100% återvinningsbar.