LDPE – Plast

Historik

När uppfanns polyeten?

Polymeren framställdes för första gången 1898 av misstag av den tyske kemisten Hans von Pechmann när han hettade upp diazometan. En industriellt gångbar process för framställning upptäcktes 1933 av misstag av de brittiska kemisterna Eric Fawcett och Reginald Gibson vid Imperial Chemical Industries (ICI) i Northwich, England.

Vad är LDPE?

LDPE-plast står för lågdensitetspolyeten. Lågdensitetspolyeten utgörs av en mjuk termoplast med täta celler, som alltså inte släpper igenom luft eller vatten.

LDPE-plasten är därför inte fjädrande på samma sätt som exempelvis polyuretanskum, som innehåller öppna celler (luftfyllda hålrum).

Tack vare LDPE-plastens högre mekaniska motståndskraft lämpar den sig väldigt väl för emballerande eller isolerande ändamål, och har mycket god stötdämpning. LDPE-plasten är tålig mot både värme och kemikalier, är lätta att försegla, infärga, samt relativt lättviktiga.

Motsatsen till LDPE-plast är HDPE-plast, vilket står för högdensitetspolyeten. HDPE-plast består av snävare molekyler än LDPE-plasten, vilket gör HDPE-plasten mycket hårdare och tätare samt med högre draghållfasthet än LDPE. HDPE-plast används därför ofta i tillverkningen av mer formbeständiga robusta kärl, så som exempelvis soptunnor i plast, vattenrör eller barnleksaker

Fakta om den LDPE-plast vi säljer

Plasten är 100% återvunnen och kan återvinnas till 100% efter dess användning.

Alla värden är indikationsvärden och kan variera beroende på förberedningsmetoder, tillsatser, påverkan från användningsmiljön, m.m Värdena kan därmed inte garanteras.

 

Karaktärisering av kemiskt innehåll i LDPE-prover inlämnade till RISE (Research Institutes of Sweden AB) 2020-02-27

Resultat:
Inga organiska föreningar, tungmetaller, halogener eller andra ämnen
som är listade som SVHC (Substances of Very High Concern) detekteras i halter över 0,1 vikt%
(1000 mg/kg). Analysresultaten visar inga föreningar som strider mot REACH,
kandidatförteckningen eller som är listade i BASTAs* egenskapskriterier.

*BASTA
BASTA är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter som vänder sig till entreprenörer, beställare/byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, grossister och materialleverantörer.

 

Våra LDPE-skivor får betyget “Rekommenderas” av Byggvarubedömningen, vilket är det bästa betyget på deras skala om tre nivåer.
 
Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. 
Deras vision är att främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.
Deras medlemmar består idag av såväl arkitektbolag, kommuner, landsting, fastighetsbolag, statliga myndigheter, entreprenörer, aktörer inom anläggningsbranschen m.fl.
 
För mer information om Byggvarubedömningen, klicka HÄR

Byggvarunämnden