Miljöberäkningar

100% återvunnet plastmaterial i alla våra Markskydds produkter och plastplattor.


kg reducerat CO2 ekvivalent fotavtryck till dags datum genom användning av enbart återvunnen plast i våra produkter.

Mattematiska beräkningen för minskningen av Co2 fotavtrycket

antal återanvända Plast flaskor till dags datum vid produktion av sålda plastplattor och markskydd. * Vi använder ej PET flaskor i våra produkter. Detta är enbart för visualiserings ändamål.

Minskning av klimatpåverkan från Co2 ekvivalent fotavtryck

Datan som krävs för uträkningen tas utifrån Fortnox Live data.Denna data har börjat samlas in 1 Mars 2019. Detta innebär våra faktiska bokförda Fakturor där vi tittar på följande siffror:

  • Produkt som sålts
  • Vikt för sagda Produkt
  • Antal av sagda produkt

Beräkningen som görs är följande: (Levererad produkt * Vikt(i gram)/ 1000) * 5.7(Den totala klimatpåverkan från 1 kg fossilt PE är 5,7 kg CO2 ekvivalenter per kg material) * 0.5(Om denna PE återvinns istället för att förbrännas skulle klimatpåverkan kunna minska med drygt 50%)

Visualering av Mängden återvunnen plast

Från Fortnox tar vi följande data:

  • Produkt som sålts
  • Vikt för sagda Produkt
  • Antal av sagda produkt

Beräkningen som görs är följande: (Levererad produkt * Vikt(i gram)/ 1000) * 25(rent visuellt går ca 25 stycken 1.5L Plast flaskor till för att skapa 1Kg återvunnen plastplatta)

PS! För båda beräkningarna så slår vi samman all data och uppdaterar den Live för varje faktura vi säljer. Detta betyder att siffrorna uppdateras kontenuerligt. Detta kan vi göra tack vare Öppna APIer från Fortnox, Enhanza som tillhandahåller vår data från Fortnox, samt Nidulus som drar in datan och gör beräkningarna i sin Data Factory.