Takanläggningar bland Sveriges största solcellsanläggningar

solpaneltak

Med regeländringar och fallande priser på solceller är allt fler intresserade av att installera solceller på sina tak. På senaste tiden har det börjat byggas allt fler och större solcellsanläggningar, inte minst kommersiella tak fylls nu med solceller för att producera sin egna el. Speciellt i dagens energiläge finns det starka incitament att producera solel för sin egna konsumtion. 

Lagändringar har även skett som öppnar möjligheten att bygga större solcellsanläggningar på industritak utan att betala elskatt. Detta gör att man sedan 1 juli 2021 kan ha en anläggning på 500 kW som motsvarar en yta på ca 3 000 m2. Även lägre priser på solpaneler kan vara en anledning till ökningen av solcellsanläggningar. Tack vare storskalighet och låga installationskostnader samt möjligheten att både producera egen el samt sälja el man inte använder gör även bygget attraherande. 

En sak som försvårar denna typ av storskaliga projekt, inte minst på platta industritak, är vikten som tillförs när man installerar solpanelerna. Taken kan dels vara dimensionerade snålt samt att mängden snö taken kan tåla kan ha ändrats sen taket byggdes. Detta kan leda till att man, i samband med en solcellsinstallation, behöver ta hänsyn till de nuvarande reglerna vilket kan ställa krav på takförstärkningar. 

Vid installation av solceller kan taket även repas, skadas eller utsättas av annan slitage orsakade av installationsprocessen. För att skydda taket från onödig slitage är våra plastplattor ett utmärkt val. Placera väntande solceller, verktyg och annan material på dessa skydd som tål väta, fukt, enkelt flyttas för hand och är gjorda av 100% återvunnen plast. 

Fördelen med solcellspaneler på industritak gentemot solcellsparker är många. Kostnader är lägre, inte minst för markarrende, markarbete, larmsystem och staket. Det behövs mindre montagematerial samt konflikter av ytans markanvändning undviks. Potentialen för installationer är enorma! Exempelvis äger Sveriges tio största logistikfastigheter en uppsättning på ca 10 miljoner kvadratmeter. Täcks all denna yta med solceller, motsvarar det en solcellskapacitet på runt 1,5 GW, lite mer än vad Sverige installerat och innehar 2021*.